RSS

MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE
NOORDELIJKE AFDELING
JAARVERSLAG 2012-2013

Het bestuur van de Noordelijke Afdeling bestaat uit Anton Brand (voorzitter), Wim Hilberdink (penningmeester), Gerda Huisman (secretaris), Gelly Talsma en Anton Scheepstra. De leden van de kascommissie zijn dit jaar Gert Kortekaas en Han Borg. Behalve e-mail en briefpost wordt de website mnl-noord.ub.rug.nl gebruikt om de leden te infomeren over de bijeenkomsten en over elkaars activiteiten.
Van de voor dit verenigingsjaar geplande twee bijeenkomsten moest die van 2 oktober helaas vervallen wegens problemen met de programmering. Gelukkig kon op 20 maart het derde ‘buffet-parlant’ in Sociëteit De Sleutel te Groningen wel doorgaan. Daarvoor waren vier sprekers uitgenodigd die tussen de gangen van het diner door een publiek van zo’n dertig leden onderhielden over hun recente onderzoek.
Het spits werd afgebeten door Sabrina Corbellini, Rosalind Franklin Fellow aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij vertelde over haar project ‘Holy Writ and Lay Readers. A social history of vernacular Bible translations in the Middle Ages’, een studie van middeleeuwse bijbelvertalingen, gebaseerd op codicologisch en bibliografisch onderzoek gecombineerd met een sociaal-historische benadering.
Erica van Boven, UHD Moderne Nederlandse Letterkunde aan de RUG, gaf een eersterangs samenvatting van haar oratie Het belang van de tweede rang, vorig jaar uitgesproken bij haar aantreden als hoogleraar aan de Open Universiteit te Heerlen, waarin ze pleitte voor meer onderzoek naar het sociale verschijnsel van tweederangsboeken en de normen, waarden en ideeën die deze bestsellers verspreid(d)en.
Naar aanleiding van de vorig jaar door het Noord Nederlands Toneel gebrachte zeer geslaagde bewerking van Molière’s Don Juan, gaf Hub. Hermans, hoogleraar Moderne Romaanse letterkunde en cultuurkunde aan de RUG, een geïllustreerde uiteenzetting over de beeldvorming door de eeuwen heen van deze literaire rokkenjager.
Piet Devos tenslotte, promovendus aan de RUG, sprak over zijn onderzoek naar aspecten van visualiteit en tactiliteit in het werk van de Chileense avant-gardistische dichter Vicente Huidobro (1893-1948), van wiens Altazor hij onlangs een veelgeprezen vertaling publiceerde: Hogevalk. Of de reis aan de parachute (Gent 2012).
Deze gevarieerde en enthousiast gebrachte presentaties leidden tot geanimeerde discussies tijdens de maaltijd en de nazit.
De afgelopen jaren kwam de Noordelijke Afdeling vrijwel uitsluitend in de stad Groningen bijeen, vooral omdat het grootste deel van de leden in Stad of omgeving woont. Het bestuur onderzoekt nu de mogelijkheden om minstens één keer per jaar een avond elders in het noorden te organiseren, te beginnen in het najaar van 2013.

Anton Brand, voorzitter Noordelijke Afdeling
Gerda C. Huisman, secretaris Noordelijke Afdeling
2 april 2013