RSS

Amelandgedichten van Lenze Bouwers

lenzelbouwers_omslag_master2304web.jpgVan ons lid Lenze L. Bouwers verscheen onlangs bij De Contrabas te Utrecht de dichtbundel De vrije heerlijkheidAmelandgedichten.
Naar aanleiding hiervan zijn er een- en driedaagse FIETSEN EN POËZIE-arrangementen georganiseerd, waarover informatie te vinden is op de site van de VVV Ameland.

Bundel gedichten over Ameland

van lenze l. bouwers

 

Toch zeker zo’n dertig jaar is Ameland onze favoriete vakantiestek.

Eerst met de kinderen in vakantieseizoenen en nadat ze uitgevlogen waren, gingen mijn vrouw en ik vaak in het voor- en naseizoen. Bungalowpark Roosduinen stond centraal als “woon”-gebied.

Nu ben ik niet zo’n strand-zitter, meer een wandelaar langs de vloedlijn, een strandjutter op  zoek naar woorden, een historie-onderzoeker, een museumbezoeker. In de loop der jaren maakte ik allerlei gedichten die in bundels terug te vinden zijn, of bibliofiel werden uitgegeven. Maar nu is er dan een totaal-overzicht.

Er zijn drie delen. Het eerste gaat over de historie van de walvisvaart, de Cammingha’s, met het indrukwekkende bouwwerk

Zo warm de gobelins,

als blokken op het vuur,

een bellekoord verjaagt

de angst in duister uur.

       

de vrije heerlijkheid, Ballum ( met twee gedichten in het Amelands, vertaald!) en een paar uitgewerkte legendes.

Deel twee heeft 12 gedichten in de rondeelvorm(eerste, achtste en dertiende regel gelijk) over wad en zee, eb en vloed, de biotoop van duin en strand.

In het derde deel  is er de wisselwerking van de natuur en het leven van de mens, met o.m. een gedicht over de vuurtoren en de slotregel: nooit was de lucht zo zuiver als op Ameland.

Al met al een lofzang op het eiland.

(N.a.v. De vrije heerlijkheid (Amelandgedichten) van Lenze L. Bouwers. Uitgeverij De Contrabas/Utrecht,  ISBN 978-90-79432-83-7 )