RSS

Hotele de JongeDe najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vindt plaats op zondag 26 oktober aanstaande in Hotel De Jonge, Brinkstraat 85, te Assen (0592-312023). Op veler verzoek komt onze Noordelijke Afdeling in Drenthe bijeen, en het programma zal dan ook in het teken staan van Drentse cultuur en literatuur. Ook is er weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te lunchen.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur Ontvangst in een zaal van Hotel de Jonge: koffie, thee en een versnapering

11.30 uur Welkom door Anton Brand, voorzitter van de Noordelijke Afdeling, en inleidingen en optredens door:

– Gerard Nijenhuis

– Dieneke Hempenius

– Marga Kool en Jan Veenstra

13.00 uur Lunch (facultatief, op eigen kosten)

14.00 uur Einde van het programma

Na het programma is het mogelijk om op eigen gelegenheid naar het Drents Museum te gaan. Daar is onder andere de tentoonstelling “Hier kom ik weg”, samengesteld door Daniël Lohues, te zien – natuurlijk over Drenthe.

Gerard Nijenhuis was betrokken bij de oprichting van de Drentse Schrieverskring en het Drentse literair tijdschrift Oeze Volk. Hij schrijft in het Nederlands en het Drents. In juni 2008 werd hij de eerste gemeentedichter van Borger. Zijn werk is onder meer onderscheiden met de Culturele Prijs van Drenthe (1987) en de Erespeld van het Huus van de Taol (2012). Hij spreekt over de Drentse cultuur en letteren.

Dieneke Hempenius-van Dijk doceerde Oudfries Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft veel publicaties over Friese en Groningse rechtshistorische onderwerpen op haar naam staan. Na haar pensionering ging ze, samen met echtgenoot Bertus Hempenius, door met het onderzoek, en de bijbehorende bibliotheekreizen, dat leidde tot een bibliografie van de hoogleraren in de rechten te Groningen en Harderwijk. Zij vertelt over die bibliografie, met de nadruk op juristen die een relatie met Drenthe hebben.

Marga Kool en Jan Veenstra schrijven samen wekelijks een column in het Dagblad van het Noorden. Marga Kool is bekend als schrijfster, dichteres en politica van D66. Zij publiceert zowel in het Drents als het Nederlands. Haar echtgenoot, Jan Veenstra, schrijft eveneens in beide talen – romans, verhalen, toneelstukken en liedjes. Zijn laatst verschenen roman is Here weg (2012). Marga Kool en Jan Veenstra verzorgen een gezamenlijk optreden.