RSS

Ook de tweede sociëteitsavond van de Noordelijke afdeling in De Sleutel, op woensdag 22 april jl., is een succes geworden. Het programma, ingeleid en gepresenteerd door voorzitter Anton Brand, werd bijgewoond door ongeveer 30 leden. Nog eens 20 leden hadden vooraf laten weten verhinderd te zijn, maar toonden daarmee wel hun belangstelling voor het wel en wee van de afdeling; velen gaven te kennen een volgende keer van de partij te zullen zijn. Die volgende keer is in oktober 2009, waarschijnlijk rondom een gezamenlijk buffet-diner. Het bestuur neemt de organisatie ervan binnenkort ter hand.
De avond begon met een presentatie door Gillis Dorleijn en Sandra van Voorst over hun project om het Nederlandse PEN-archief te ontsluiten. Gillis Dorleijn hield een inleiding over het magische jaar 1934 – waarin bij nadere beschouwing maar weinig gebeurde – en gaf het woord vervolgens aan zijn mede-onderzoeker Sandra van Voorst, die aan de hand van diverse ‘slides’ de onderzoeksmethodiek en de ordening van het archief toelichtte. Beiden brachten hun verhaal met veel humor, en het mocht dan ook niet verbazen dat de presentatie uitmondde in een levendig debat.

Na de pauze hield de dichter Willem Jan van Wijk een inspirerende causerie over zijn leven en werk. Ook droeg hij poëzie voor: Papavers, waarmee hij in 1966 debuteerde, en gedichten uit zijn bundels Van beet naar woord (1974), Tijd sleep mij een bril (2000), In karmijn (2002) en Of er nooit iets verschoof (2006). Willem Jan van Wijk werd in november 1943 in Vlijmen geboren, op enkele kilometers afstand van kamp Vught. Het verband dat hij tussen die twee gegevens legde en de duiding die hij daaraan gaf was ronduit indrukwekkend.

Doeke Sijens, bestuurslid van de stichting De Ploeg en gastconservator van het Groninger Museum, sloot de avond af met een boeiend betoog over het leven en werk van Ploeg-schilder Wobbe Alkema (1900-1984), van wie in het Museum momenteel de tentoonstelling Het absolute, het heldere te zien is. Doeke Sijens gaf niet alleen een verklaring voor de lange periode in de jaren dertig en veertig waarin Alkema niet als schilder actief was, maar bracht ook zijn eigen ideeën over het voetlicht over de datering van de kunstwerken: niet ante-gedateerd om een voorloper te lijken, maar domweg vergeetachtigheid bij het ouder worden.

Voorzitter en secretaris zijn als volgt bereikbaar (en staan open voor ideeën en suggesties):

Anton Brand – antonbrand@hoekvanameland.nl of 050-314 1373 (privé)

Gerda C. Huisman – g.c.huisman@rug.nl of 050-363 5063 (Universiteitsbibliotheek)