RSS

Derde sociëteitsavond op 24 maart 2010

mnl-logo.jpeg

Het nieuwe jaar is begonnen, en graag wensen wij u toe dat het een voorspoedig en inspirerend jaar zal zijn. Als bestuur van de Noordelijke Afdeling van de Maat-schappij der Nederlandse Letterkunde willen wij daaraan bijdragen door u hierbij uit te nodigen voor de derde sociëteitsavond van de Noordelijke Afdeling. Die avond krijgt de vorm van een voorjaarsbuffet. Op woensdag 24 maart a.s. komen wij bijeen in de bovenzaal van Sociëteit De Sleutel, Noorderhaven Z.Z. 72 te Groningen. 

Vanaf 17.30 uur is de zaal open, het programma begint om 18.15 uur. De drie gangen van het buffet worden afgewisseld door vier bijdragen van leden: 

 

Lenze L. Bouwers

stadsdichter van Zwolle van april 2007 tot april 2009, leest uit eigen werk;

 

Douwe Draaisma

vertelt over het thema “vergeten”, onderwerp van zijn nieuwe boek dat waarschijnlijk later dit jaar wordt gepubliceerd;

 

Saskia Bak

directeur van het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, spreekt over “kunst en kunstbeleid” en over nieuwe musea;

 

Anneke Claus

van 2009 tot 2011 stadsdichter van Groningen, presenteert uit eigen werk.

 

Eindtijd van het officiële programma is 22.00 uur.

Beide vorige sociëteitsavonden werden druk bezocht, zoals u nog kunt zien in eerdere berichten op dit weblog. Ook voor de komende avond zien we natuurlijk graag een grote opkomst tegemoet, zowel van oude getrouwen als van jongeren en nieuwe leden. Graag willen wij u daarbij de gelegenheid geven een introducé(e) mee te nemen.

 

Voor het voorjaarsbuffet moeten wij u een bescheiden financiële bijdrage vragen, te weten € 20,- per persoon, ter plekke te voldoen. Het aantal beschikbare plaatsen is 60. Spoedige aanmelding is daarom gewenst.  U kunt daartoe bericht zenden aan de secretaris van het bestuur: g.c.huisman@rug.nl. Vermeldt s.v.p. daarbij of u alleen komt of in het gezelschap van een introducé(e).

 

Ten slotte wijzen wij u nog eens op de mogelijkheid om mededelingen en berichten over uw eigen werkzaamheden op onze website te plaatsen. U houdt daarmee de andere leden van de Afdeling op de hoogte van wat er binnen de Afdeling speelt. Indien u zelf een website heeft, zouden wij het op prijs stellen als u een link wilt maken naar de site van de Noordelijke Afdeling, zoals wij graag de uwe vermelden. Hoe vaker we elkaar tegenkomen, ook op het internet, des te meer energie de Afdeling uitstraalt.

 

Voor actuele informatie over de Maatschappij kunt u ook altijd terecht op de landelijke site: www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl.

 

We hopen u te mogen begroeten op woensdag 24 maart a.s.!

 

Anton Brand, voorzitter

Gerda C. Huisman, secretaris

Wim Hilberdink, penningmeester

Greddy C. Huisman

Gelly Talsma

Anton Scheepstra