RSS

Derde sociëteitsavond groot succes


Derde sociëteitsavond groot succes.mnl-lenze-bouwers.jpgOp woensdag 24 maart 2010 vond de derde sociëteitsavond van de Noordelijke afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde plaats. Maar liefst veertig leden en hun introducé(e)s kwamen naar Café De Sleutel aan de Noorderhaven in Groningen om een gevarieerd programma bij te wonen en aan te zitten aan een smakelijk vier-gangenbuffet. De sfeer was geanimeerd, en de combinatie van met elkaar eten, van gedachten wisselen en naar onderhoudende inleidingen luisteren is zeker voor herhaling vatbaar.Voorzitter Anton Brand opende en presenteerde het programma. Daarin speelden twee (voormalige) stadsdichters een belangrijke rol. Lenze L. Bouwers, van april 2007 tot april 2009 stadsdichter van Zwolle, kreeg als eerste de microfoon en hield een boeiende causerie over het stadsdichterschap, gelardeerd met poëzie over Zwolle en enkele rondelen.

mnl-anton-brand-en-anneke-claus.jpg

De huidige stadsdichter van Groningen, Anneke Claus, sloot de avond af, eveneens met een treffend betoog over het stadsdichterschap en een aantal gedichten, daaronder de teksten die ze schreef ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Jacq. Wallage en het aantreden van burgemeester Peter Rehwinkel.

mnl-douwe-draaisma.jpg

Hoogleraar Douwe Draaisma, auteur van onder meer de internationale bestseller “Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt”, werkt momenteel aan een boek over “vergeten”. Als het om ons geheugen gaat, is het veelzeggender wat we vergeten dan wat we onthouden. Dat boek verschijnt dit najaar bij de Historische Uitgeverij in Groningen. Douwe Draaisma vertelde over het “vergeten” aan de hand van het levenswerk van de Russische psychiater Sergej Korsakov (1853-1900).

mnl-saskia-bak.jpg

Directeur Saskia Bak van het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden sprak over kunst, kunstbeleid en nieuwe musea. Zij deed dat in de vorm van een presentatie met lichtbeelden over de bouwplannen voor een nieuw Fries Museum aan het Zaailand oftewel Wilhelminaplein in Leeuwarden. Met de realisering van die plannen is inmiddels begonnen; het museum moet in 2014 gereed zijn. Saskia Bak sprak niet alleen over de architectuur van het gebouw en de beslotenheid van een plein, maar ook over de wijze waarop tentoonstellingen kunnen worden ingericht en gepresenteerd.

mnl-diner.jpg

mnl-diner-2.jpg

Het programma onderstreepte dat het goed mogelijk is een interessante avond te beleven – juist dankzij de inbreng en de presentaties van onze eigen leden.

Het bestuur van de Noordelijke afdeling heeft het voornemen in het najaar een vierde sociëteitsavond te houden. Ideeën daarvoor – of voor andere gezamenlijke activiteiten van de afdeling – zijn welkom. Meld die s.v.p. aan bij Gerda Huisman, secretaris, en/of Anton Brand, voorzitter.

Groningen, 25 maart 2010 / Anton Brand

(de wat donker uitgevallen foto’s werden gemaakt door Gerda H.)