RSS

Vijfde sociëteitsavond, 13 april 2011

Wim Hilberdink is neerlandicus en heeft om te lezen nog steeds liever een echt boek in handen dan een iPad, maar hij is tegelijkertijd de onderscheiden koning van de nieuwe media in het middelbaar onderwijs.

Ard Posthuma werkt aan een project waarin betrekkelijk onbekende teksten van Goethe in vertaling in verband worden gebracht met vertolkingen op muziek van Schubert, Schumann en anderen.

Gerrit Jan Zwier maakte diverse reizen naar Lapland, ook in de voetsporen van W.F. Hermans — binnenkort gaat hij weer.

Wat de drie mannen verbindt, is dat zij innemende sprekers zijn die met passie vertellen over wat hen boeit en wat ze tot stand hebben gebracht. Geen wonder dus dat de goed bezochte vijfde sociëteitsavond van de Noordelijke Afdeling een succes was.

clipboard01.jpgfaust-2.jpg clipboard04.jpg

Reacties? Lees dit: ‘Mag ik jullie nog eens hartelijk bedanken voor de leuke MNL-avond van gisteren? Inspirerend qua lezingen, uitstekend verzorgd vwb catering en — zoals kennelijk te doen gebruikelijk — ook weer gezellig qua mogelijkheden om ons te laven aan de resultaten  van gisting van vruchten des velds. Het is een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten die je soms al in geen jaren meer gezien hebt, en meer in het algemeen: een avond te hebben die de Letteren meer dan eer aandoet.’ (dank aan Han Borg.)