RSS

Zesde sociëteitsavond, 25 oktober

Maar liefst 35 leden kwamen naar Sociëteit De Sleutel in Groningen om te luisteren naar drie inspirerende sprekers: Ernst Bruinsma, Stefan Nieuwenhuis en Ynskje Penning. Het leidde tot geanimeerde gesprekken en een gevarieerde avond.

moanne_3_5_7_2011-klein.jpgernst-bruinsma.jpgErnst Bruinsma vertelde over het literaire tijdschrift de MoAnne, het grootste van Nederland. Daarbij kwam onder meer aan de orde wat de meerwaarde is van het publiceren van teksten en beschouwingen in het Fries én het Nederlands en de financiering van zulke tijdschriften in deze tijd van bezuinigingen op cultuur. de MoAnne biedt ruimte aan een verscheidenheid van onderwerpen (zie de o en de A in de titel: onder andere) – tot interviews van wel twee- à drieduizend woorden toe, iets waar de bijlagen van de dag- en weekbladen geen plaats voor hebben. Zelf sprak hij laatst met Oek de Jong over diens autobiografische roman in wording. De exemplaren die Ernst had meegenomen voor zijn gehoor gingen gretig van de hand.

stefan_en_anneke_claus.jpgStefan Nieuwenhuis is de huidige stadsdichter van Groningen, opvolger van Anneke Claus. Hij sprak vol passie over de initiatieven die hij in het afgelopen jaar al heeft ondernomen – onder andere de verkiezing van een Jonge Stadsdichter, die nog op school zit – en zijn plannen voor de komende tijd. Daar hoort bijvoorbeeld een nieuwe website bij, met filmpjes van iedereen die als dichter uit Groningen heeft gepubliceerd of in een bloemlezing is opgenomen. Stefan las drie prachtige gedichten voor, die tot zijn eigen verrassing door hun thema met elkaar samenhingen: vertrekken.

ynskje224.jpgEmo van Wittewierum was een abt uit de dertiende eeuw, die te voet naar Rome reisde om de hulp van paus Innocentius III, de machtigste paus ooit, in te roepen om zijn klooster te redden. Ynskje Penning reisde hem na en schreef over zijn onderneming een vuistdikke “historische thriller”, net gepubliceerd. Haar voordracht blonk uit door een indrukwekkende kennis en een meeslepend betoog. Emo slaagde – en het lukte Ynskje tal van nieuwe lezers voor haar roman te winnen.

En passant toonde Gerda Huisman het floraboek waarover zij bij een vorige gelegenheid sprak en liet Egge Knol zijn recente publicatie over het provinciewapen van Groningen zien. Daarover wil hij meer vertellen tijdens de volgende bijeenkomst, een buffet-diner in het voorjaar.