RSS

Archief van de rubriek 'nieuws'

De Najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bood een gevarieerd en onderhoudend programma. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 6 november 2018 in de bovenzaal van sociëteit De Sleutel in Groningen en werd door ruim vijfendertig leden bijgewoond. Tussen de inleidingen en presentaties door genoten zij van een goed verzorgd […]

Lees verder »

In het verenigingsjaar 2017-2018 kon spijtig genoeg maar één bijeenkomst plaatsvinden: een boeiende sociëteitsavond in café De Sleutel in Groningen op dinsdag 13 maart 2018. Hieronder doen wij verslag van deze Voorjaarsbijeenkomst. In deze bijeenkomst nam het bestuur van de Noordelijke Afdeling afscheid van zijn penningmeester, Wim Hilberdink, en bestuurslid Gelly Talsma. De nieuwe bestuursleden […]

Lees verder »

Op dinsdag 22 maart staat de volgende bijeenkomst van de Noordelijke Afdeling gepland, wederom in de vorm van een ‘buffet parlant’, te houden in De Sleutel aan de Noorderhaven ZZ 72 te Groningen. Op het programma staan voordrachten door Stefan van der Poel, historicus en lid van ons bestuur. Hij zal spreken over het leven […]

Lees verder »

In De Sleutel, Noorderhaven ZZ 72 te Groningen, zal op woensdag 20 maart 2013 weer een diner parlant worden gehouden. Nadere informatie over het programma volgt. Aan het programma voor de najaarsbijeenkomst wordt ook al gewerkt: plaats van handeling zal dan het nieuwe Fries Museum te Leeuwarden zijn.

Lees verder »

Dit jaar was ons lid Han Borg een van degenen aan wie de eer te beurt viel om te worden onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wij feliciteren hem daar van harte mee. Omdat Han op het moment van de lintjesregen buitenslands verbleef, vindt de officiële plechtigheid later plaats.

Lees verder »

Tot en met 29 mei 2011 is in het Groninger Museum de tentoonstelling ‘Zilver in Groningen’ te zien. De gelijknamige begeleidende publicatie werd geschreven door Egge Knol. Voor meer informatie: zie het persbericht.

Lees verder »

De bijeenkomst vindt deze keer plaats in de benedenzaal van Café De Sleutel aan de Noorderhaven. De zaal is open vanaf half acht, voorzitter Anton Brand opent om acht uur. Sprekers zijn: Gerda Huisman over een zeventiende-eeuws bloemenboek geschilderd door François de Geest uit Leeuwarden; Ernst Bruinsma over het Fries-Nederlandse tijdschrift De Moanne, waarvan hij […]

Lees verder »

Wat staat ons te doen: geesteswetenschappelijk onderzoek geteld en gelezen Jaarbijeenkomst en studiemiddag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Tijd: 13 mei 2009, 13.45-17.00 uur Plaats: Universiteitsbibliotheek Leiden, Zaal Zuidhal, 2e verdieping Programma:

Lees verder »

Aan Jean Pierre Rawie zal op 27 november de Charlotte Köhler Prijs worden uitgereikt, een driejaarlijkse oeuvreprijs voor auteurs. Volgens de jury verwoordt Rawie thema’s als liefde, dood, ontzegging en gemis in ‘een keur van nieuwe en somtijds verrassende variaties’. De prijs is vernoemd naar de actrice Charlotte Köhler (1892-1976), die de helft van haar vermogen […]

Lees verder »

Op 15 mei a.s. verschijnt het ultieme boek over het literaire leven in Groningen na de tweede wereldoorlog: Herman Sandman: Arcadia der poëten – Het literaire leven in Groningen 1945-2005.Groningen heeft de laatste jaren een zekere faam verworven op literair gebied. Er zijn festivals als Doe Maar Dicht Maar, Poëziemarathon en Dichters in de Prinsentuin. […]

Lees verder »

Next »