RSS

Op 31 maart zal het eerste exemplaar van het Handboek Nedersaksische taal- en letterkunde in de aula van het Academiegebouw te Groningen aan minister Ronald Plasterk van OCW worden overhandigd door Hermann Niebaum, een van de auteurs van het boek. Bijwonen van de presentatie is alleen mogelijk na aanmelding.