RSS

Het rijke literaire leven in Groningen

arcadiaderpoets.jpgOp 15 mei a.s. verschijnt het ultieme boek over het literaire leven in Groningen na de tweede wereldoorlog:
Herman Sandman: Arcadia der poëten – Het literaire leven in Groningen 1945-2005.Groningen heeft de laatste jaren een zekere faam verworven op literair gebied. Er zijn festivals als Doe Maar Dicht Maar, Poëziemarathon en Dichters in de Prinsentuin. De Martinistad was in 2002 de eerste die een Stadsdichter aanstelde en is anno nu decor voor een rijk literair leven, dat het hele spectrum omvat van landelijk bekende auteurs tot en met voorleesavonden, lezingen en open podia.

Dit is niet altijd zo geweest, vertelt Herman Sandman in deze uitgebreide schets van het naoorlogse literaire klimaat in de stad Groningen. Na de bevrijding lag de stad in puin, letterlijk en figuurlijk. De meeste literatoren vertrokken naar het westen des lands. Wat restte was leegte. ‘De geest van de Groninger School is niet meer’, verzuchtte Ab Visser in 1970. Heel langzaam kwam de stad er weer bovenop. Belcampo vestigde zich in het noorden, evenals W.F. Hermans en vanuit Groningen en Glimmen ontwikkelden Gerrit Krol, Rutger Kopland en Jean Pierre Rawie zich tot auteurs van naam. Met het verstrijken der jaren ontstond meer en meer een bloeiend literair leven, dat begin 21ste eeuw naar een hoogtepunt evolueerde. Van nul naar honderd in zestig jaar tijd, met de verkiezing van Driek van Wissen tot Dichter des Vaderlands als kroon op het werk.Herman Sandman heeft vele betrokkenen geïnterviewd. Zo heeft hij bijzondere verhalen boven water gekregen die hij op boeiende journalistieke wijze in dit boek vertelt.Het boek zal een uitgebreid register en de nodige illustraties bevatten.

Rond de publicatie van Arcadia der poëten worden verschillende activiteiten gepland.

Herman Sandman: Arcadia der poëten – Het literaire leven in Groningen 1945-2005; ISBN 97890 5452 185 3; ca. 380 pagina’s; ingenaaid; geïllustreerd; vormgeving Myrthe Heuzinkveld; verschijnt mei 2008; prijs € 19,90;

De boekpresentatie van Aradia der poëten gaat plaatsvinden op donderdag 15 mei, 17.00 uur, in het gebouw van de Groninger Archieven, Cascadeplein, Groningen.