RSS

Succesvolle sociëteitsavond

De sociëteitsavond van de Noordelijke afdeling in De Sleutel op dinsdag 30 september jl. is bijgewoond door ongeveer 30 leden, die daarvoor een striemende herfstregen trotseerden. Een even groot aantal stuurde bericht van verhindering, maar liet weten blij te zijn met het initiatief om de afdeling nieuw leven in te blazen en gaf te kennen een volgende keer wel van de partij te zullen zijn. Die volgende keer is waarschijnlijk in april 2009.

mnl-anton.jpgHet nieuw verkozen bestuur neemt de organisatie ervan binnenkort ter hand.

De avond in De Sleutel was geanimeerd, afwisselend, onderhoudend en boeiend, en dus een succes.
mnl-louis-s.jpg Schrijver en journalist Louis Stiller hield een persoonlijk betoog over de vaststelling dat hij een “terugkeerder” naar het Noorden is, uitmondend in een gedreven uiteenzetting over het project dat hij momenteel onder handen heeft, het “wachtland”, over de veranderingen in het ons omringende, lege landschap.
mnl-jane-l-1.jpg Dichteres Jane Leusink verving op voortreffelijke wijze Willem Jan van Wijk, die helaas op het laatste moment om gezondheidsredenen verhinderd was. Jane gaf een toelichting op haar werk en las vier gedichten voor, onder meer uit haar net verschenen nieuwe bundel Er is weinig aan de lente veranderd (uitgeverij kleine Uil, Groningen).
Hoogleraar ideeëngeschiedenis Arjo Vanderjagt sloot de avond af met een gepassioneerd betoog over wetenschapsbeoefenaars uit Nederland en Duitsland in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw, met nadruk op Java en ‘s Lands Plantentuin in Buitenzorg. Daarbij liet hij zijn gehoor een fraaie reeks afbeeldingen van intrigerende portretten en plantensoorten zien. (Het ‘volgende dia graag’ kon helaas niet gecombineerd worden met het maken van foto’s. De wel geschoten plaatjes zijn helaas wat donker uitgevallen. )

Het programma eindigde rond kwart over tien, de sociëteitsgedachte werd daarna nog tot bij elven gerealiseerd.mnl-publiek-3.jpg