RSS

De omslag van het boek

De Universiteitsbibliotheek van Groningen is een half jaar jonger dan de Universiteit, en viert dus dit jaar het vierde eeuwfeest. In die vierhonderd jaar is de bibliotheek nauwelijks van plaats veranderd: de ingangen waren aan de Kijk in ‘t Jatstraat, de Poststraat en de Zwanestraat. Het huidige bibliotheekgebouw en zijn drie voorgangers, evenals veertig verzamelingen geselecteerd uit het rijke bezit staan beschreven in een fraai geïllustreerd boekje, dat werd gemaakt door Gerda Huisman (tekst), Dirk Fennema (foto’s) en Nynke Tiekstra (vormgeving). Roelf Barkhuis gaf het uit.

Voor meer informatie zie http://www.rug.nl/bibliotheek/ub400/boek/

en een artikel in het Dagblad van het Noorden.