RSS

De Voorjaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vond plaats op dinsdag 22 maart jl. in de bovenzaal van sociëteit De Sleutel in Groningen. Dertig leden woonden de bijeenkomst bij en genoten niet alleen van een goed verzorgd en smakelijk buffet maar ook van drie gevarieerde en onderhoudende presentaties.

Zieken, boeken en kikkersNadat voorzitter Anton Brand de aanwezigen welkom had geheten, was het woord aan dr Stefan van der Poel, historicus. Hij hield een voordracht over het leven en werk van Izaac van Deen (1804-1869), die in 1851 werd aangesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen als buitengewoon hoogleraar in de fysiologie. Van Deen was de eerste Joodse hoogleraar in Nederland. Zijn aanstelling betekende een doorbraak voor de emancipatie van de Joden in Nederland, ruim vijftig jaar na hun juridische gelijkstelling, en is in die zin vergelijkbaar met de toetreding tot de universiteit van Aletta Jacobs als studente medicijnen, twintig jaar later, in 1871. Van der Poel vertelde vol humor over de voeten die in het in de aarde had gehad om Van Deens professoraat te bewerkstelligen, in het bijzonder over de rol die Johan Thorbecke, de liberale staatsman, daarin had gespeeld. Voor belangstellenden had Stefan van der Poel een exemplaar bij zich van zijn boek over Van Deen, Tussen zieken, boeken en kikkers (Barkhuis, Groningen, 2012).

 

Wegen van ValentinaTweede spreker was uitgever en schrijver Gerrit Brand, die met veel enthousiasme sprak over zijn uitgeverij Nobelman, en vooral over enkele recente uitgaven van dat huis, zoals Yaad. Het meisje zonder geschiedenis (2015) van de uit Koerdistan afkomstige auteur Sarwar Joanroy en Het einde van de punk in Helsinki (2016) van Jaroslav Rudiš, een gevierd Tsjechisch schrijver. Brand vertelde hoe hij met deze internationale auteurs in contact is gekomen, en vooral ook over de inspanningen die nodig zijn om nog relatief onbekende auteurs aan de Nederlandse pers en boekenwereld te presenteren. Behalve uitgever, ook van het stedelijke magazine ‘Stad’ – beschikbaar voor de aanwezigen –, is Gerrit Brand romancier. Met zijn naamgenoot Anton Brand (geen familie) ging hij kort in gesprek over zijn debuut Tolvlucht (2007), Een heel nieuw leven (2011) en De wegen van Valentina (2014).

Doos van PassageAnton Scheepstra van Uitgeverij Passage kreeg als derde spreker het woord. Dezer dagen publiceert hij ‘De doos van Passage’, een prachtige cassette met maar liefst negen nieuwe dichtbundels én een bloemlezing hekeldichten. Hij vertelde, bij wijze van voorproefje, over de totstandkoming en de inhoud van deze bijzondere uitgave, die verschijnt in het jaar waarin Uitgeverij Passage haar 25-jarig jubileum viert. De dichters die met een nieuwe bundel komen zijn Daniël Dee, Paul Gellings, Karel ten Haaf, Renée Luth, Ronald Ohlsen, Diana Ozon, debutante Pauline Sparreboom, Irene Wiersma en Willem Jan van Wijk. Drie van hen gaven de avond extra cachet door uit eigen werk voor te lezen: Renée Luth, Ronald Ohlsen en Irene Wiersma.

PozeTer afsluiting van de avond overhandigde schrijver Gerard Stout uit Drenthe als verrassing voor de sprekers een exemplaar van het laatstverschenen nummer van zijn tijdschrift ‘Poze’. Daarin bleken de notulen van onze Voorjaarsbijeenkomst al volledig opgenomen te zijn.

Het is de bedoeling dat de Najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling weer ‘op locatie’ wordt gehouden, wellicht in Zwolle. Vanzelfsprekend ontvangen de leden daarover tijdig bericht.

[ Verslag: Anton Brand, 23.03.2015 ]