RSS

Programma bijeenkomst 28 oktober

De bijeenkomst vindt deze keer plaats in de benedenzaal van Café De Sleutel aan de Noorderhaven. De zaal is open vanaf half acht, voorzitter Anton Brand opent om acht uur. Sprekers zijn:

Gerda Huisman over een zeventiende-eeuws bloemenboek geschilderd door François de Geest uit Leeuwarden;

Ernst Bruinsma over het Fries-Nederlandse tijdschrift De Moanne, waarvan hij hoofdredacteur is;

Ronald Ohlsen over het eeuwige experiment, onder de titel Het sonnet als daad van verzet.

Aanmelding worden gaarne ingewacht door de secretaris.