RSS

Buffet-parlant op dinsdag 18 maart

tsafrira levy jonge groenling   Philostratus_OM.indd   marjoleine de vos uitzicht genoeg   ronald ohlsen geheugen herman blauw

Op dinsdag 18 maart a.s. komen wij bijeen in de bovenzaal van Sociëteit De Sleutel, Noorderhaven Z.Z. 72 te Groningen. Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 17.30 uur bent u welkom in De Sleutel. Het programma begint om 18.15 uur met een openingswoord van de voorzitter, Anton Brand, en een voordracht van Tsafi van Uitert-Levy. Zij werd geboren in Israël. Aan de universiteit van Tel Aviv behaalde zij een bachelordiploma in psychologie en filosofie. Sinds 1976 woont zij in Groningen, waar zij een masterdiploma in klinische psychologie heeft behaald. Zij is werkzaam als psychotherapeute en als schrijver en dichter. Aanvankelijk schreef zij in haar moedertaal, het Hebreeuws, maar vanaf 1997 publiceerde zij ook proza en poëzie in haar tweede taal, het Nederlands. Aan de hand van haar eigen werk en ervaringen zal zij spreken over bilinguaal schrijven, dat wil zeggen: schrijven in een taal die niet de moedertaal is.

Aansluitend worden een voorgerecht en een drankje geserveerd. De bovenzaal van De Sleutel is uitstekend geschikt voor de combinatie van gedachtenwisseling en buffet. De catering wordt verzorgd door Ineke de Boer, eigenaar van De Sleutel en de drijvende kracht achter s’Amuse.

Na de eerste gang houdt Simone Mooij-Valk een inleiding over een andere vorm van tweetaligheid: vertalen. Zij publiceerde eerder vertalingen van werk van onder meer Marcus Aurelius, Artemidorus van Daldis en Flavius Arrianus, en in november jl. verscheen Philostratus’ ‘Het leven van Apollonius van Tyana’. Apollonius was een tijdgenoot van Jezus, hun beider levens vertonen opvallende overeenkomsten, maar er zijn ook grote verschillen. Philostratus’ biografie, nu voor het eerst in het Nederlands vertaald, is een bonte verzameling reisbeschrijvingen, verhalen over exotische dieren, de zeden van vreemde volken en gesprekken met koningen en keizers. Door de vele literaire, mythologische en historische toespelingen heeft het boek de eeuwen overleefd.

Na de inleiding van Simone Mooij is het tijd voor het hoofdgerecht.

Daarna is het woord aan Marjoleine de Vos, die zal voorlezen uit haar eigen werk. Marjoleine de Vos is redacteur kunst bij NRC Handelsblad. Zij schrijft over literatuur en koken, en heeft een column op de opiniepagina. Een selectie uit deze columns werd gebundeld in ‘Nu en altijd: bespiegelingen’ (2000) en ‘Het is zo vandaag als altijd’ (2011). Als dichteres debuteerde ze in 2000 met de bundel ‘Zeehond graag’. Daarna verschenen ‘Kat van sneeuw’ (2003), ‘Het waait’ (2008) en ‘Uitzicht genoeg’ (2013). Voor de laatste bundel kreeg Marjoleine de Vos onlangs een nominatie voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs van de gemeente Zutphen. In 2013 was zij gastdichter aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na de voordracht van Marjoleine de Vos is het tijd voor een nagerecht, met koffie of thee. Dan wordt ook de laatste gast van deze avond geïntroduceerd: schrijver en dichter Ronald Ohlsen, die zal spreken over zijn laatste roman, ‘Het geheugen van Herman Blauw’, en daaruit zal voorlezen. Ronald Ohlsen debuteerde in 1996 met de roman ‘De godvergeten middenstand’. In 2000 verscheen ‘Gedoodverfde engelen’. Daarnaast schreef hij toneel en poëzie, onder meer gebundeld in ‘Lente in Sydney’ (2007). In 2005 werd hij voor twee jaar benoemd tot stadsdichter van Groningen. Ronald Ohlsen doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen onder andere over Nederlands als tweede taal. In ‘Het geheugen van Herman Blauw’ gaat het over de uitwassen van de misdaadjournalistiek op de Nederlandse tv.

Eindtijd van het programma is 22.00 uur.

Voor het voorjaarsbuffet moeten wij u een bescheiden financiële bijdrage vragen: € 25,- per persoon. Die bijdrage kan op de avond zelf contant worden voldaan.