RSS

Bijna dertig leden leden bezochten op dinsdag 18 maart Sociëteit De Sleutel in Groningen voor de tiende sociëteitsavond van onze Noordelijke afdeling – wederom georganiseerd als een voorjaarsbuffet afgewisseld met sprekers.

Voorzitter Anton Brand heette iedereen welkom. Hij bedankte de kascommissie – bestaande uit Douwe van der Bijl en Egge Knol – en natuurlijk penningmeester Wim Hilberdink, aan wie voor het boekjaar 2012 décharge werd verleend. Vervolgens  introduceerde hij de sprekers. Helaas moest Simone Mooij om gezondheidsredenen verstek laten gaan – we hopen dat zij haar inleiding over haar vertaling van Philostratus’ biografie van Apollonius van Tyana tijdens de najaarsbijeenkomst kan houden. Het bestuur is van plan dan weer een bijeenkomst ‘op locatie’ te organiseren.

Tsafi van Uitert-Levy, Marjoleine de Vos en Ronald Ohlsen voerden achtereenvolgens het woord en boden de aanwezigen een onderhoudend en gevarieerd programma.

tsafi-van-uitert   marjoleine de vos   Ronald-Ohlsen

Tsafi van Uitert lichtte onder meer het verschil tussen bilinguaal en translinguaal uit, vertelde hoe zij het ervaart om in twee talen te schrijven – het Hebreeuws en het Nederlands – en hoe moeilijk het voor haar was haar moedertaal los te laten. Ze besloot haar betoog met het voorlezen van enkele eigen in het Nederlands geschreven gedichten.

Ook Marjoleine de Vos droeg poëzie voor, uit haar bundels ‘Zeehond graag’ (2000), ‘Kat van sneeuw’ (2003), ‘Het waait’ (2008) en ‘Uitzicht genoeg’ (2013). In haar causerie nam ze haar gehoor mee naar het oude Griekenland en diverse karakters uit de Griekse mythologie.

Ronald Ohlsen, aan wie onlangs het Belcampo-stipendium van de provincie Groningen werd toegekend, vertelde hoe hij ertoe was gekomen een roman te schrijven over de uitwassen van de misdaadjournalistiek op de Nederlandse tv. Vervolgens las hij het openingsfragment van ‘Het geheugen van Herman Blauw’ (2013) voor.

Het naar ieders tevredenheid verlopen programma werd vervolgd door een informele nazit.