RSS

Sociëteitsavond op 22 april

sleutel2t.jpgOp woensdag 22 april a.s. vindt de tweede sociëteitsavond plaats van de Noordelijke Afdeling. Plaats van samenkomst is Sociëteit De Sleutel, Noorderhaven Z.Z. 72,  in Groningen.

Vanaf 19.45 uur bent u welkom. Het programma begint om 20.15 uur met de opening door Anton Brand, voorzitter van de Noordelijke Afdeling.

Om 20.30 uur houden Sandra van Voorst en Gillis Dorleijn een inleiding over het PEN-archief. Met MA-studenten Nederlands hebben zij gewerkt aan de ontsluiting van het archief van de Nederlandse afdeling van de Internationale PEN-club (Poets, Playwrights, Essayists, Novelists). In hun causerie zullen zij stilstaan bij de betekenis van de PEN in de Nederlandse  literaire wereld, bij enkele geruchtmakende affaires, maar ook bij de perikelen rond het ontsluiten van het archief.

Na een pauze tussen 21.00 en 21.15 uur is het woord aan de dichter Willem Jan van Wijk. Hij houdt een voordracht over zijn werk en leest daaruit voor. Hij kreeg het Belcampo Stipendium van de provincie Groningen, naar aanleiding waarvan de bundel In karmijn (2002) verscheen. Willem Jan van Wijk bracht in 2006 de bundel Of er nooit iets verschoof uit.

Om 21.35 houdt Doeke Sijens, schrijver en bestuurslid van de Groninger kunstkring De Ploeg, een inleiding over het leven en werk van Wobbe Alkema (1900-1984). Van 15 maart tot 14 juni aanstaande is in het Groninger Museum de tentoonstelling Wobbe Alkema. Het absolute, het heldere te zien, die mede door Doeke Sijens is samengesteld.

Vanaf 22.00 kan er worden na- en bijgepraat in de nazit.

In verband met de catering wordt aanmelding bij de secretaris, g.c.huisman@rug.nl, op prijs gesteld.

Graag tot ziens op 22 april!