RSS

Nieuw bestuur voor de Noordelijke afdeling

Tijdens de sociëteitsavond van de Noordelijke afdeling in De Sleutel, op dinsdag 30 september jl., is bij acclamatie een nieuw bestuur verkozen. Dit bestuur zal ook optreden als organiserend comité voor de activiteiten van de afdeling in 2009.
Het bestuur bestaat uit Anton Brand, voorzitter, Gerda C. Huisman, secretaris, Lydia Wierda, penningmeester, Ernst Bruinsma, Wim Hilberdink, Greddy C. Huisman, Anton Scheepstra en Gelly Talsma.

Namens de leden van de Noordelijke afdeling steunde Remco Ekkers de voordracht en wenste hij het nieuwe bestuur veel succes toe.

Voorzitter en secretaris zijn als volgt bereikbaar (en staan open voor ideeën en suggesties):
Anton Brand – antonbrand@hoekvanameland.nl of 050-314 1373 (privé)
Gerda Huisman – via ‘Reacties’ in de rechterkolom op dit scherm of 050-363 5063 (Universiteitsbibliotheek)