RSS

Verslagje van 28 oktober

Het klinkt als een cliché, maar de bijeenkomst van onze afdeling op 28 oktober was wederom heel geslaagd. De opkomst was niet zo groot, een kleine twintig mensen, waaronder een paar pas gekozen leden en twee introducé’s, maar het was allemaal heel geanimeerd. De laatsten verlieten ver na middernacht het café.

boele-bregman.jpegErnst Bruinsma had helaas moeten afzeggen maar gelukkig een prima vervanger gevonden in Doeke Sijens, die over de Friese schilder Boele Bregman sprak.

156-malva-campanula.jpgVolgend voorjaar zal het Museum Belvédère een tentoonstelling aan Bregman wijden, die Doeke niet alleen mede organiseert, hij schrijft ook het begeleidende boek.

Roland Ohlsen presenteerde fraai dramatisch en indringend zijn ‘pamflet’ over ‘het sonnet als een daad van verzet’.

Uw secretaris stelde de twee florilegia van de zeventiende-eeuwse Leeuwarder schilder François de Geest voor.

Er zijn weer vrijwilligers gevonden om in de kascommissie zitting te nemen, en hopelijk blijkt uit hun controle dat er genoeg middelen zijn om volgende voorjaar opnieuw een ‘buffet parlant’ te organiseren.