RSS

Tot en met 29 mei 2011 is in het Groninger Museum de tentoonstelling ‘Zilver in Groningen’ te zien. De gelijknamige begeleidende publicatie werd geschreven door Egge Knol. Voor meer informatie: zie het persbericht.