RSS

Bijna dertig leden leden bezochten op dinsdag 18 maart Sociëteit De Sleutel in Groningen voor de tiende sociëteitsavond van onze Noordelijke afdeling – wederom georganiseerd als een voorjaarsbuffet afgewisseld met sprekers.

Voorzitter Anton Brand heette iedereen welkom. Hij bedankte de kascommissie – bestaande uit Douwe van der Bijl en Egge Knol – en natuurlijk penningmeester Wim Hilberdink, aan wie voor het boekjaar 2012 décharge werd verleend. Vervolgens  introduceerde hij de sprekers. Helaas moest Simone Mooij om gezondheidsredenen verstek laten gaan – we hopen dat zij haar inleiding over haar vertaling van Philostratus’ biografie van Apollonius van Tyana tijdens de najaarsbijeenkomst kan houden. Het bestuur is van plan dan weer een bijeenkomst ‘op locatie’ te organiseren.

Tsafi van Uitert-Levy, Marjoleine de Vos en Ronald Ohlsen voerden achtereenvolgens het woord en boden de aanwezigen een onderhoudend en gevarieerd programma.

tsafi-van-uitert   marjoleine de vos   Ronald-Ohlsen

Tsafi van Uitert lichtte onder meer het verschil tussen bilinguaal en translinguaal uit, vertelde hoe zij het ervaart om in twee talen te schrijven – het Hebreeuws en het Nederlands – en hoe moeilijk het voor haar was haar moedertaal los te laten. Ze besloot haar betoog met het voorlezen van enkele eigen in het Nederlands geschreven gedichten.

Ook Marjoleine de Vos droeg poëzie voor, uit haar bundels ‘Zeehond graag’ (2000), ‘Kat van sneeuw’ (2003), ‘Het waait’ (2008) en ‘Uitzicht genoeg’ (2013). In haar causerie nam ze haar gehoor mee naar het oude Griekenland en diverse karakters uit de Griekse mythologie.

Ronald Ohlsen, aan wie onlangs het Belcampo-stipendium van de provincie Groningen werd toegekend, vertelde hoe hij ertoe was gekomen een roman te schrijven over de uitwassen van de misdaadjournalistiek op de Nederlandse tv. Vervolgens las hij het openingsfragment van ‘Het geheugen van Herman Blauw’ (2013) voor.

Het naar ieders tevredenheid verlopen programma werd vervolgd door een informele nazit.

Buffet-parlant op dinsdag 18 maart

tsafrira levy jonge groenling   Philostratus_OM.indd   marjoleine de vos uitzicht genoeg   ronald ohlsen geheugen herman blauw

Op dinsdag 18 maart a.s. komen wij bijeen in de bovenzaal van Sociëteit De Sleutel, Noorderhaven Z.Z. 72 te Groningen. Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 17.30 uur bent u welkom in De Sleutel. Het programma begint om 18.15 uur met een openingswoord van de voorzitter, Anton Brand, en een voordracht van Tsafi van Uitert-Levy. Zij werd geboren in Israël. Aan de universiteit van Tel Aviv behaalde zij een bachelordiploma in psychologie en filosofie. Sinds 1976 woont zij in Groningen, waar zij een masterdiploma in klinische psychologie heeft behaald. Zij is werkzaam als psychotherapeute en als schrijver en dichter. Aanvankelijk schreef zij in haar moedertaal, het Hebreeuws, maar vanaf 1997 publiceerde zij ook proza en poëzie in haar tweede taal, het Nederlands. Aan de hand van haar eigen werk en ervaringen zal zij spreken over bilinguaal schrijven, dat wil zeggen: schrijven in een taal die niet de moedertaal is.

Aansluitend worden een voorgerecht en een drankje geserveerd. De bovenzaal van De Sleutel is uitstekend geschikt voor de combinatie van gedachtenwisseling en buffet. De catering wordt verzorgd door Ineke de Boer, eigenaar van De Sleutel en de drijvende kracht achter s’Amuse.

Na de eerste gang houdt Simone Mooij-Valk een inleiding over een andere vorm van tweetaligheid: vertalen. Zij publiceerde eerder vertalingen van werk van onder meer Marcus Aurelius, Artemidorus van Daldis en Flavius Arrianus, en in november jl. verscheen Philostratus’ ‘Het leven van Apollonius van Tyana’. Apollonius was een tijdgenoot van Jezus, hun beider levens vertonen opvallende overeenkomsten, maar er zijn ook grote verschillen. Philostratus’ biografie, nu voor het eerst in het Nederlands vertaald, is een bonte verzameling reisbeschrijvingen, verhalen over exotische dieren, de zeden van vreemde volken en gesprekken met koningen en keizers. Door de vele literaire, mythologische en historische toespelingen heeft het boek de eeuwen overleefd.

Na de inleiding van Simone Mooij is het tijd voor het hoofdgerecht.

Daarna is het woord aan Marjoleine de Vos, die zal voorlezen uit haar eigen werk. Marjoleine de Vos is redacteur kunst bij NRC Handelsblad. Zij schrijft over literatuur en koken, en heeft een column op de opiniepagina. Een selectie uit deze columns werd gebundeld in ‘Nu en altijd: bespiegelingen’ (2000) en ‘Het is zo vandaag als altijd’ (2011). Als dichteres debuteerde ze in 2000 met de bundel ‘Zeehond graag’. Daarna verschenen ‘Kat van sneeuw’ (2003), ‘Het waait’ (2008) en ‘Uitzicht genoeg’ (2013). Voor de laatste bundel kreeg Marjoleine de Vos onlangs een nominatie voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs van de gemeente Zutphen. In 2013 was zij gastdichter aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na de voordracht van Marjoleine de Vos is het tijd voor een nagerecht, met koffie of thee. Dan wordt ook de laatste gast van deze avond geïntroduceerd: schrijver en dichter Ronald Ohlsen, die zal spreken over zijn laatste roman, ‘Het geheugen van Herman Blauw’, en daaruit zal voorlezen. Ronald Ohlsen debuteerde in 1996 met de roman ‘De godvergeten middenstand’. In 2000 verscheen ‘Gedoodverfde engelen’. Daarnaast schreef hij toneel en poëzie, onder meer gebundeld in ‘Lente in Sydney’ (2007). In 2005 werd hij voor twee jaar benoemd tot stadsdichter van Groningen. Ronald Ohlsen doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen onder andere over Nederlands als tweede taal. In ‘Het geheugen van Herman Blauw’ gaat het over de uitwassen van de misdaadjournalistiek op de Nederlandse tv.

Eindtijd van het programma is 22.00 uur.

Voor het voorjaarsbuffet moeten wij u een bescheiden financiële bijdrage vragen: € 25,- per persoon. Die bijdrage kan op de avond zelf contant worden voldaan.

tsafi van uitertVan Tsafi van Uitert, die publiceert onder de naam Tsafrira Levy, verschijnt een nieuwe dichtbundel. Jonge groenling, oude eend zal op zaterdag 25 januari, om 16:00 uur, worden gepresenteerd bij Philip Elchers, Oude Boteringestraat 41 in Groningen.

Tevens wordt daar een kleine tentoonstelling geopend van het werk van de in Nederland woonachtige kunstenaar Asaph Ben Menahem.

Hans Mooij, emeritus hoogleraar algemene literatuurwetenschap, zal spreken over Tsafi’s gedichten en Flip Ekkers zal Asaph Ben Menahem interviewen over zijn werk.

In het kader van de Poëzieweek zal Tsafi van Uitert een week later, op zaterdag 1 februari, vanaf 15:00 uur twee keer twintig minuten  uit eigen werk voorlezen bij boekwinkel Polare, Guldenstraat 20 in Groningen.

Op zondag 17 november vindt de najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling plaats in het nieuwe Fries Museum te Leeuwarden, met ondermeer een rondleiding door directeur Saskia Bak.

De reeds verzonden uitnodiging is ook hier te lezen.

Alweer een nieuwe bundel van Lenze Bouwers

bouwers.jpegVoor meer informatie over Die sterke vijand. De pijn van het lijden, zie de sites van Uitgeverij Brandaan en ArtWay.

Tweede druk van roman Gerard Nijenhuis

omslag_80_gedichten.pngUitgeverij Het Drentse Land heeft een tweede druk uitgebracht van Gerard Nijenhuis‘ roman De dag dat vader verdween, die oorspronkelijk in 2010 is uitgekomen. Vorig jaar, bij zijn tachtigste verjaardag, verscheen van de hand van Gerard een bloemlezing van 80 gedichten, de helft in het Nederlands en de helft in het Drents, die tevens te beluisteren zijn op de bijgevoegde CD.


										
				

Amelandgedichten van Lenze Bouwers

lenzelbouwers_omslag_master2304web.jpgVan ons lid Lenze L. Bouwers verscheen onlangs bij De Contrabas te Utrecht de dichtbundel De vrije heerlijkheidAmelandgedichten.
Naar aanleiding hiervan zijn er een- en driedaagse FIETSEN EN POËZIE-arrangementen georganiseerd, waarover informatie te vinden is op de site van de VVV Ameland.

lees verder…

MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE
NOORDELIJKE AFDELING
JAARVERSLAG 2012-2013

Het bestuur van de Noordelijke Afdeling bestaat uit Anton Brand (voorzitter), Wim Hilberdink (penningmeester), Gerda Huisman (secretaris), Gelly Talsma en Anton Scheepstra. De leden van de kascommissie zijn dit jaar Gert Kortekaas en Han Borg. Behalve e-mail en briefpost wordt de website mnl-noord.ub.rug.nl gebruikt om de leden te infomeren over de bijeenkomsten en over elkaars activiteiten. lees verder…

Programma 20 maart 2013

De uitnodiging met het programma voor het voorjaarsbuffet-parlant is hier in PDF-formaat te lezen.

Aankondiging bijeenkomst 20 maart 2013

In De Sleutel, Noorderhaven ZZ 72 te Groningen, zal op woensdag 20 maart 2013 weer een diner parlant worden gehouden. Nadere informatie over het programma volgt.

fh-friesmuseumgerardvanbeek-522x391.jpgAan het programma voor de najaarsbijeenkomst wordt ook al gewerkt: plaats van handeling zal dan het nieuwe Fries Museum te Leeuwarden zijn.

oudere berichten »